ابراهیم حاتمی کیا

ابراهیم حاتمی کیا پیش از نمایش خصوصی فیلم « به وقت شام » در سینما هویزه، با بغض و گریه از وضعیت سینماگران حوزه جنگ و غربتی که به آن دچار شده اند گفت.

وی در این سخنرانی با تشکر از کسانی که به تماشای اثر آمده اند، از آنها درخواست کرد تا برایش دعا کنند تا بتواند مسیری را که پیش گرفته ادامه دهد.