139601031214239641036234584

در سانحه هوایی دلخراشی که در روزهای اخیر به وقوع پیوسته، تعداد زیادی از هموطنان جان خودشان را از دست داده اند.

یک مجری صدا و سیما که یکی از بستگانش را در جریان این حادثه از دست داده بود، در هنگام اجرا با اشک از این حادثه یاد کرد.