میترا حجار - میترا حجازی پور

پس از حضور میترا حجار در برنامه « دورهمی » و صحبت درباره محیط زیست و نحوه پرورش مرغ در کشتارگاه ها، اخیراً فردی به صفحه مجازی که فکر می کرده متعلق به خانم حجار است رفته و او را تهدید کرده است!

با اینحال او صفحه مقصد خود را اشتباه انتخاب کرده چراکه وی به جای " میترا حجار " ، " میترا حجازی پور " ، استاد بزرگ شطرنج زنان را تهدید کرده است!

میترا حجار