حمید فرخ نژاد - حسن روحانی

حمید فرخ نژاد با انتشار این ویدئو در اینستاگرامش نوشت: جناب روحانی ریس جمهور گرامی، برای امثال من بخاطر حمایت از شما آبرویی پیش مردم نمونده ،یه کم به فکر خودتون باشید.