1682462231

پژمان جمشیدی در حمایت از کریم باقری و مهدی مهدوی‌کیا متنی را اینستاگرام منتشر کرد.

پژمان جمشیدی بازیگر «خوب، بد، جلف» و «دیوار به دیوار» در اینستاگرام نوشت: «محبوبيت و بزرگيتون مثال درياست ، دريا هم كه كثيف شدني نيست . اين رو براي حمايت از شما نگفتم چون شما نيازي به حمايت ندارين. جاي شما در قلب ماست.

دو اسطوره ، با شخصيت ، دوست داشتني و ماندگار

1565183266677een45