داعش به وقت شام

حواشی تبلیغات عجیب و ترسناک فیلم « به وقت شام » ادامه دارد.

به تازگی ویدئوی جدید از تبلیغات این فیلم منتشر شده که در آن افرادی که لباس داعش را بر تن دارند، وارد پردیس سینمایی کوروش شده و رفتاری همانند آنچه داعش پیش گرفته انجام می دهند که این اقدام باعث وحشت و فریاد شهروندان می شود!

در ادامه نیز رفتار آنان با واکنش بسیار تند یک مسئول مواجه می شود.

ویدئو را در مووی مگ ببینید :