96 07 c13 591222

بهاره رهنما با بادیگارد به نمایشگاه کتاب رفت.

 بهاره رهنما، بازیگر سینما و تلویزیون در توییتر اعلام کرد که تهدید شده است.این بازیگر نوشت:

دوازده ظهر میرم نمایشگاه کتاب با بادیگارد،از بس از روزی که اعلام کردم دارم میرم همه جا تهدید به همه چی شدم،همچین مملکتی داریم!

96 07233 c13 591222

البته رهنما با واکنش‌های خوبی از سوی کاربران توییتر مواجه نشده و برخی او را به تظاهر متهم کرده‌اند. برای نمونه کاربری نوشته است: خب نگید میرید همه جا تا تهدید به همه چی نشید!

بهاره رهنما با حضور در نمایشگاه کتاب تهران در جشن امضاء کتاب‌هایش شرکت کرد.