96 07 c07 545009

محسن افشانی با انتشار این ویدئو در اینستاگرامش نوشت: دو دقیقه با شما" که بدونید، کیا پشت این شایعات هستن! دلار اون موقع ١١٠٠ تومان بود بجاى این خاله زنک بازیا بیا بدهیتو بده جوجو. روح الله زم/ فتنه/ دروغگو/ آمد نیوز

پیش از این اعلام شده بود که محسن افشانی برای درمان کودکی اقدام به جمع آوری پول کرده اما برای درمان اقدامی صورت نگرفته است.