71653344

لیلا اوتادی به دنبال ایجاد کمپین های گوناگون طی روزهای اخیر، در صفحه اینستاگرامش از مردم خواست که هیچ محصولی را از کمپانی نایک تهیه نکنند تا به این صورت به اقدامات اخیر این شرکت مقابله نمایند.

لازم به ذکر است که کمپانی نایک هیچ نمایندگی در ایران ندارد.

2018 06 23 047 4