2529212222324

بهترين هاي چهل سال سينماي كودك و نوجوان پس از انقلاب در رشته هاي مختلف توسط منتقدان و نويسندگان سينمايي انتخاب و معرفي ميشوند.

انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران با همكاري دبير خانه سي و يكمين جشنواره بين المللي فيلمهاي كودكان و نوجوانان در بر آيند يك نظر خواهي گسترده بهترين هاي سينماي كودك و نوجوان را معرفي ميكند.

جعفر گودرزي نايب رييس انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران و دبير اجرايي جايزه بهترين هاي چهل سال سينماي كودك و نوجوان با اعلام اين خبر گفت:

استقبال بسيار خوبي از اين اتفاق مهم صورت گرفته است و تا به حال بيش از  ١٢٠ نويسنده سينمايي و منتقد نام آشنا و حرفه اي در اين نظرخواهي شركت كرده اند كه در نوع خود قابل تامل و حائز اهميت است.

گودرزي افزود:

در حال حاضر و در جمع بنديهاي اوليه حدود ١٥ فيلم از ميان بيش از ٢٠٠ فيلم كودك و نوجوان توليد و اكران شده در پس از انقلاب ،در نظرخواهي پيشتاز هستند و آرا اكثريت منتقدان را به خود اختصاص داده اند.

گودرزي در پايان متذكر شد:

سعي مان اين است كه تا دو روز آينده كانديداها را در بخشهاي مختلف معرفي كنيم و انشالله برترين هاي بخشهاي مختلف(بهترين فيلم هاي كودك و نوجوان،بهترين كارگردان و  بهترين فيلمنامه نويس و بهترين هاي بازيگري كودك و نوجوان) در اختتاميه جشنواره سي و يكم معرفي و جوايز ارزنده اي از سوي جشنواره به آنها اهدا خواهد شد.