pic 37985 1511821893233

سوگل طهماسبی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران در یک مصاحبه عنوا ن کرد که به دلیل نوع حجابش برخوردهای متفاوتی با او در این حرفه انجام شده است.

سوگل طهماسبی همچنین در این مصاحبه اعلام کرد که در بازیگری به هرآنچه که می خواسته دست یافته است.