اظهارات ابراهیم حاتمی کیا در افتتاحیه جشنواره مقاومت و طرح ادعای نمایندگی همه اهالی سینما و از جمله بهرام بیضایی، با واکنش بیژن بیرنگ نویسنده و کارگردان مواجه شد.

متن واکنش بیژن بیرنگ به اظهارات حاتمی کیا را بخوانید:

شما نماینده آنها نیستید و نماینده عزیزمان استاد بیضائى که حتما نیستید!!! شما نماینده خودتان و امثال خودتان هستید و من حتم دارم که شما شاگرد خوبى هم نیستید. من و مسعود رسام هیچوقت الطاف(!!) شما را در مورد فیلم سینمایی “سیندرلا” که آن را تبدیل به تجربه اى تلخ کردید، فراموش نمیکنیم

ابراهیم حاتمی کیا بهرام بیضایی

شما لیاقت فهم حق استاد و شاگردى را ندارید کما اینکه با من که استادتان بودم در دانشکده نداشتید. قرارم با خودم بود که همیشه سکوت کنم ولى افاضات شما بیش از اندازه… بود و متأسفانه نتوانستم سکوت کنم

شما همانهائى هستید که دهه شصت و همه دهه ها را براى امثال بیضائى تنگ و تار کردید و استاد را ناچار به هجرت. همان کسى که ذرات وجودش براى این آب و خاک و فرهنگ ایران می تپید… بگذریم

چه خوب به هم جایزه میدهید و یادتان میرود که قهرمانان مقاومت اصلى ایران همین مردمند که در هفت تپه ها براى دریافت حقوقشان باید هفته ها فریاد بزنند و سکوت شما را تحمل کنند!