مسعود فراستی آرش ظلی پور

در روزهای اخیر ویدئوی گفتگوی مسعود فراستی و آرش ظلی پور در برنامه « من و شما » حواشی فراوانی به همراه داشته است.

در این گفتگو مجری با ادبیاتی تند و عجیب با مسعود فراستی سخن گفت و مسعود فراستی نیز در اواسط برنامه، استودیو را به نشانه اعتراض ترک کرد!

شما می توانید ویدئوی این اتفاق را در سایت مووی مگ مشاهده بفرمائید :