هادی مرتضی زاده

در شب هفدهم برنامه « عصر جدید » شرکت کننده ای به نام هادی مرتضی زاده در برنامه حضور پیدا کرد که به دلیل تصادف قدرت تکلم خود را از دست داده بود.

حضور این شرکت کننده موجب برانگیختن احساسات بسیاری در تماشاگران شد و حتی داوران با مشاهده او اشک در چشمانشان نقش بست.

ویدئوی حضور او را در برنامه « عصر جدید » ببینیم :