دورهمی

مهران مدیری در ویژه برنامه « دورهمی » که به مناسبت سیزده بدر از تلویزیون پخش می شد، انتقادات تندی را به مسئولین برای مدیریت اقتصادی کشور وارد دانست.

انتقادات تند مهران مدیری را در ادامه ببینیم :