صبا کمالی

صبا کمالی،بازیگر در یک ویدئو اعلام کرد من بازداشت نشده ام. او با توضیحاتی از آنها که مؤمنین واقعی خواند دلجویی کرد.

صبا کمالی در این ویدئو که حدود دو صبح امروز منتشر شده است، گفت:"من بازداشت نشده ام و هیچ مدیر و مقام مسئولی با تند و عتاب با من سخن نگفته است و آنچه منتشر می شود را سواستفاده گران از این فضا دامن می زنند."

او تاکید کرد:"من مسلمان هستم، شیعه هستم و در همین خانه ام بارها برای امام حسین و امام علی مراسم برگزار کرده ام."

او افزود:" من ادبیات نمایشی خواندم و بر همین اساس یک متنی را با هدف درد دل با امام حسین نوشتم زیرا از موضوعی غمگین بودم.در وقت بهتر که این حاشیه ها کم شد و مؤمنین واقعی خشم شان کاسته شد توضیح بیشتری خواهم داد."

صبا کمالی با نشان دادن تابلوهای نقاشی خط که روی آنها ذکر نوشته شده گفت:" من از کودکی نقاشی می کنم و همیشه روی برخی از آنها ذکر می نویسم. من از سر ارادت و علاقه به امامان این ذکرها را می نویسم. برخی از تابلوهای کوچک تر را هم به خیریه ها اهدا می کنم تا بفروشند و به مستحقین کمک شود."

این بازیگر همچنین گوشه ای از خانه اش را که به سقاخانه بدل کرده نشان داد.


مطالبی که خواندنشان توسط مووی مگ پیشنهاد می شود :

صبا کمالی به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شد

صبا کمالی با انتشار یک پست از مردم عذرخواهی کرد