هم رفیق رکسانا بهرام

صحبت های خواهر پانته آ بهرام درباره قشر ضعیف جامعه در برنامه همرفیق جنجال آفرین شد.

در این قسمت از برنامه همرفیق به یکی از ویدئوهای دریافتی از مخاطبان، یک جایزه ی ۲۰ میلیون تومانی پرداخت می‌ شد. وقتی شهاب حسینی نظر مهمانان برنامه را درباره ی مبلغ جایزه پرسید، خواهر پانته‌ آ بهرام گفت این مبلغ برای طبقه ای که این ویدئوها را می فرستند زیاد هم هست.

این اظهار نظر با واکنش های گسترده ای در فضای مجازی مواجه شد که در نهایت سبب شد تا رکسانا بهرام با انتشار پستی از مردم عذرخواهی کند.

ویدئو را در ادامه ببینیم: