شهره لرستانی

شهره لرستانی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از تغییر جنسیتش خبر داد. وی نامش را به مازیار تغییر داد. او در بخشی از این پست نوشت:«بعد از سردرگمی های بسیار وتلاطمی از پس تلاطم؛انسان ، در لحظه مرگ هم ،امکان دوباره زاده شدن دارد. زهی توفیق که زنده ام و رسالت ام مرا زنده نگهداشته است.»

شهره لرستانی