سریال جیران

پخش سریال «جیران» از شبکه نمایش خانگی به دلیل شکایت شاکی خصوصی متوقف شد.

پیش از این نیز اختلاف نظر میان سازندگان «آهوی من مارال» و «جیران» سبب توقف پخش سریال «جیران» به کارگردانی حسن فتحی شده بود.

در این خصوص خبرگزاری میزان جزئیات توقیف این سریال را منتشر کرده و نوشته:« به دنبال شکایت شاکی خصوصی به لحاظ نقض مالکیت ادبی و هنری و براساس حکم قضایی، ادامه پخش سریال نمایش خانگی جیران متوقف شد. این حکم پس از بررسی‌های لازم، در راستای ماده ۲۹ قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان و در جهت حمایت از بزه دیده(شاکی خصوصی)، صادر شده است.گفتنی است، براساس حکم صادره، ادامه پخش سریال با رعایت مالکیت ادبی ممکن خواهد‌ بود»