جی کی رولینگ

«جی‌کی رولینگ» خالق دنیای «هری پاتر» (Harry Potter) به شکل عمومی تهدید به قتل شد.

رولینگ که پیش‌تر از سوی فعالان تراجنسیتی در شبکه‌های اجتماعی تهدید شده بود، پس از حمله به رشدی اظهار نگرانی کرده بود. او جمعه شب نوشت: «خبر وحشتناکی است. احساس خیلی بدی دارم.» کاربری با نام «میر آصف عزیز» که خود را «دانشجو، فعال اجتماعی و فعال سیاسی» معرفی کرده در پاسخ به رولینگ می‌نویسد: «نگران نباش نفر بعدی تویی.»

رولینگ از صفحه پشتیبانی توییتر درخواست مداخله کرده اما توییت این کاربر هنوز حذف نشده است.