کتایون ریاحی

کتایون ریاحی پس از 9 روز بازداشت، آزاد شد.

خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که خانم ریاحی پس از 9 روز بازداشت، به قید و ثیقه آزاد شده است.

کتایون ریاحی مدتی پیش در ویلای خود در اطراف قزوین بازداشت شده بود.