علی شادمان سجاد افشاریان

علی شادمان و سجاد افشاریان به دادسرا احضار شدند.

خبرگزاری اعتمادآنلاین با انتشار مطلبی اعلام کرد که علی شادمان و سجاد افشاریان به دادسرای زندان اوین احضار شده اند.

به گفته این خبرگزاری، این دو بازیگر در حال حاضر به قید وثیقه آزاد هستند.

هنوز اعلام نشده که اتهام این دو بازیگر چه بوده که باعث احضار آن ها به دادسرا شده است.