0677054311845885345293

روزنامه کیهان از اعتراض به حجاب داور ایرانی جشنواره فیلم ابوظبی خبر داد.

روزنامه کیهان بدون اشاره به نام نیکی کریمی نوشت:

بدپوششی یکی از زنان بازیگر سینمای ایران که به عنوان داور در جشنواره ای ضد ایرانی ظاهر شده بود، با واکنش هایی روبرو شد. جمعی از فعالان دانشجویی تهران بزرگ در نامه ای سرگشاده به فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، خواستار برخورد عادلانه و قانونی با بازیگر متخلف شدند. در این نامه آمده است: هویت زن ایرانی از شاخصه های مهم هویت ملی، فرهنگی و دینی ماست و حجاب نمود احراز شده این هویت ملی می باشد. حضور یک بازیگر شاخص به عنوان نماینده زن ایرانی با ظاهری غیردینی و منافی عفت و شرافت بانوان ایران اسلامی، هتک حرمت به این حریم مقدس و معادل به عصمت نبوی است.

کیهان افزود:در همین حال، جنبش مقابله با عریانگری در سینمای ایران اعلام موجودیت کرد. این جنبش در بیانیه ای، حضور دون شأن بازیگر زن سینمای ایران در جشنواره ضد ایرانی ابوظبی را تاییدی بر لطمات وارد شده توسط امارات نسبت به تمامیت فرهنگی و ارضی کشور و اهانتی آشکار به هویت بانوان ایرانی دانست.

کیهان همچنین نوشت:

رئیس بسیج بانوان کشور نیز، اعلام کرد اگر بازیگر سینمای ایران از عملی که انجام داده از مردم برائت نجوید و عذرخواهی نکند، قطع بر یقین باید جزو کسانی باشد که ممنوع التصویر شود و این خواست مردم است. مینو اصلانی تاکید کرد: اقدام این بازیگر کمتر از حرکت ماهواره های معاند نیست. وی به نوعی بلندگوی ماهواره هایی شده است که آنها هم بر باورها و اعتقادات مردم ما می تازند.

24 آنلاین