13-6-21-12524005

عزت‌الله انتظامی با بهبود نسبی حالش‌ از بیمارستان مرخص شد.

این بازیگر که از چهارشنبه گذشته در بیمارستان فرمانیه بستری بود، گفت: «به خاطر مشکلاتی که در ریه و قلبم داشتم که بیشتر به خاطر هوای تهران بود، به بیمارستان منتقل شدم و از چهارشنبه (9 مرداد) تحت مراقبت قرار گرفتم که خوشبختانه با تلاش‌هایی که دکتر جمشیدیان رئیس این بیمارستان و کل پرسنل آن داشتند، امروز شنبه (12 مرداد) مرخص شدم.

وی ادامه داد: «دکتر توصیه کرده استراحت مطلق داشته باشم و با توجه به مشکلاتی که برای تنفسم به وجود آمده بود در یک جای خوش آب و هوا استراحت کنم که به باغ برادرم آمده‌ام.»

انتظامی ادامه داد: «برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری هم دعوت شده‌ام که به دلیل شرایط جسمی‌ام امکان شرکت ندارم.»ایسنا