ابراهیم شیبانی نخستین اثر سینمایی اش با نام «هیچ کجا،هیچ کس»را مقابل دوربین برد، منتقدان سینما در باره این اثر نظرات متفاوتی دارند.

بهناز شیربانی:فیلم سینمایی «هیچ کجا،هیچ کس» نخستین اثر بلند سینمایی ابرهیم شیبانی روایتگر رابطه های دچار سوء تفاهم و به تبع آن به انزوا رسیده آدم ها است . در این فیلم انسان ها تنهایی را به حضور دیگرانی گره می زنند که نه تنها التیامی بر زخم شان نیست که افزاینده ی رنج ناشی از رها شدگی ست.

شیبانی در این فیلم از حضور بازیگرانی چون رضا کیانیان،محمد رضا فروتن،صابر ابر و مهناز افشار استفاده کرده است.تعدادی از منتقدان سینما در نظر خواهی خبر آنلاین شرکت کردند و نظرشان را درباره این فیلم بیان کردند.برخی از منتقدان با شکل روایت و ساخت این فیلم ارتباط برقرار نکردند و برخی دیگر هم شکل ساخت این فیلم را بسیار متفاوت ارزیابی کردند.

بر این اساس منتقدان با دادن ستاره نظرشان را در درباره فیلم «هیچ کجا،هیچ کس»اعلام کردند.دایره سیاه: بی‌ارزش

یک ستاره: ضعیف

دو ستاره: متوسط

سه ستاره: خوب

چهار ستاره: عالی

نظر منتقدان درباره فیلم سینمایی«هیچ کجا،هیچ کس»خبرآنلاین

 

13-9-3-131644Hich