bin-ladenاریک لارسن ،بن لادن را زنده می کند


پس از عملیات نیروهای ویژه ی آمریکایی در پاکستان که به کشته شدن بن لادن منجر شد.خبرها از ساختن فیلمی در مور این عملیات و همچین در مورد خود اسامه به سرعت پخش شد.پس از اعلام کاترین بیگلو برای ساختن فیلم در مورد بن لادن. این بار نوبت اریک لارسن است که با فیلمی به نام اژدهای وحشی به زندگی سرگروه شبکه ی القاعده بپردازد.لارسن در همین مورد گفت بزرگترین مشکل این است که کسی را پیدا نمی کند که از او درباره ی بن لادن و زندگی اش چیزی بپرسد!