2 1 201412311832

شان پن و شارلیز ترون دو بازیگر آمریکایی پس از یک سال شایعات مختلف از جدایی تا ازدواج ،بالاخره نامزد کردند.

شان 54 ساله پس از دوبار ازدواج(همسر سابق مدونا) بالاخره زن رویایی خود را (شارلیز 39 ساله ) پیدا کرد. شان پن دو فرزند از ازدواج های قبلی خود دارد و شارلیز جکسون ترون را به فرزندی قبول کرده است.