2 1 201528193137

بردلي کوپر چهارشنبه شب همان شبي که کانديداتوري او در اسکار براي «تک تيرانداز آمريکايي» اعلام شد، خسته و کوفته از سفر به بيمارستان کهنه سربازان سن آنتونيو و مرکز پزشکي نظامي والتر ريد در واشنگتن بازگشته بود که خبر را شنيد و سومين نامزدياش در اسکار در سه سال پياپي را ستايشي بر کار جديد خود دانست.

به گزارش مووی مگ به نقل از بانی فیلم، کوپر با اشاره به کاراکتر خود در اين فيلم «کريس کايل» ميگويد: به نظرم آمد کسي دارد از من تشکر ميکند. اما حقيقت اين است که اين داستان کريس بود که مورد پسند واقع شد، نه بازي من. اين کاراکتر به لحاظ سينمايي چهره بسيار با ابهتي است. او درباره «تک تيرانداز آمريکايي» که آن را کلينت ايستوود کارگرداني کرده است، ميگويد: شايد تازه بعد از ديدار با کهنه سربازان بود که همگي ما فهميديم چرا اين فيلم ساخته شد و اينکه اگر اين فيلم فيلمي نيست که به ديگران و به جامعه در اين مورد هشدار دهد، پس حداقل اميدوارم روزي فيلم ديگري ساخته شود که به مردم کمک کند، آنچه را که اين سربازان تجربه کردند، درک کنند.

کوپر در «تک تيرانداز آمريکايي» تمام تلاش خود را کرد تا بتواند از عهده نقش کايل که يک تک تيرانداز نيروي دريايي است که چهار بار به عراق اعزام ميشود، بازي کند. کاراکتر او در اين فيلم، مردي است که طبق آمار تاييد شده، 160 نفر را در سال 2013 به ضرب گلوله ميکشد و بعد خود در بازگشت به کشورش دچار بيماري روحي و رواني ميشود.

روند ساخت فيلم «تک تيرانداز آمريکايي» دو سال به طول انجاميد و درست در پايان اين زمان بود که کوپر متوجه شد کايل که تنها يکبار با او صحبت کرده بود و تصور ميکرد هميشه زمان ديگري براي صحبت دوباره بين آنها وجود داشته باشد، کشته شد.

کوپر که در حال حاضر نمايشنامه «مرد فيل نما» را در برادوي روي صحنه برده است، ميگويد: اين خبر مثل يک ضربه شديد بود. گاهي شما شروع ميکنيد به درک فرايند جسمي و روحي يک نفر تا کاراکتر او را بازي کنيد. ما اين کار را انجام داديم. اما درست چند هفته پس از اينکه کار نگارش فيلمنامه تمام شد، متوجه شديم او با اسلحه خودش هدف قرار گرفته و کشته شده است.

کوپر هر چند همان طور که غريزهاش به او ميگفت، تلاش کرد از فيلم «تک تيرانداز آمريکايي» براي تبليغهاي ضد جنگ استفاده کند. اما در عين حال ابراز اميدواري ميکرد مخاطبان او با مشاهده اين فيلم به جاي تمرکز روي مخمصه اي که کايل در آن گرفتار شده است، روي درمان اين افراد متمرکز شوند و به روند درمان آنها سرعت بخشند.

کوپر اضافه ميکند: يک درصد از جمعيت آمريکا را نيروهاي مسلح اين کشور تشکيل مي دهند. اما 99 درصد ديگر واقعاً نميدانند در بخش نظامي کشورشان چه ميگذرد و چگونه بسياري از آنها قرباني سياست ها ميشوند.