43487793796752821035

پس از ارائه طرحی در حمایت از کودکان سوخته شهرستان مرودشت که دو سال پیش توسط بهران رادان ارائه شد و در آن از همه کسانی که می توانستند کمک کنند خواسته شد تا حمایت خودشان را دریغ نکنند، وی به تازگی با انتشار تصویر زیر عنوان کرد که در این طرح موفق شده برای هر یک از این افراد مبلغ 7 میلیون تومان جمع آوری کند و به حسابشان واریز نماید.

رادان با انتشار عکس زیر نوشت : اين عكس يادگارى به خواست خود بچه ها منتشر ميشه، اميدوارم سال آينده با بهبودى كاملشون اين عكس رو تكرار كنيم، آمين

455333