2 1 201532016429

تماشاگران فیلمهای احساسی و رمانتیک بیش از دوستداران فیلمهای کمدی تمایل به خوردن تنقلات دارند.

به گزارش مووی مگ به نقل از ایسنا، تحقیقات دانشمندان آمریکایی نشان میدهد تماشاگران فیلمهای احساسی و رمانتیک بیش از دوستداران فیلم‌های کمدی تمایل به خوردن تنقلات دارند.

محققان در آزمایش اول به شرکتکنندگان تنقلات داده و گروهی را به تماشای فیلم رمانتیک "Love Story" یا "داستان عشق" و گروه دیگر را به تماشای فیلم کمدی "Sweet Home Alabama" یا "مرا فراموش نکن" دعوت کردند.

در پایان تحقیق معلوم شد گروهی که فیلم رمانتیک را تماشا کرده بودند ۳۶درصد بیشتر از گروه دیگر تنقلات مصرف کردهاند.

در آزمایش دوم نیز محققان به شمارش زبالههای پاپ کورنها و دیگر تنقلات در سینماها پرداختند، در پایان تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیدند که تماشاگران فیلم رمانتیک "سولاریس" با بازی جرج کلونی، 55 درصد بیشتر از افرادی که فیلم کمدی "My Big Fat Greek Wedding" را تماشا کردهاند، ذرت بوداده خوردهاند.

نتایج این تحقیقات در مجله "JAMA Internal Medicine" نیز به چاپ رسید، بر اساس این تحقیق خوردن تنقلات احساس حزن و اندوه را از بین میبرد.