36675232

آزاده نامداري با انتشار پستي در اينستاگرام و تصوير چشم کبود خود، عليه همسر سابقش فرزاد حسني دست به افشاگري زد و منتفي شدن پخش مستند جديدش از تلويزيون را به دليل اتهاماتي دانست که همسر سابقش به او نسبت داده است. پستي که او ساعتي بعد از صفحه اش حذف کرد.

او نوشت: پست دوم. متاسفم که مجبورم اين عکس خصوصي رو منتشر کنم..اما ديگه بايد،،،بايد...اين عکس مستنده و بسياري ازمديران محترم تلويزيون خودمو وحالمو رويت کردن... امروز به لطف دروغگويي ايشون مستند من پخش نشد،، وهزار اتفاق تلخ ديگه... من الان سرپام، خوبم. زندگي ميکنم، درس ميدم،،کارميکنم و دوباره زنده شدم.. متاسفم براي راديويي که آنتن زنده شو مي سپره دست کسي که به نزديکترين کسش رحم نکرد،،به تاييد دوستانش ازدواج بامن فقط يه شو يا نمايش بيشتر نبود،، به لطف پدرم من حق طلاق داشتم و گرنه شايد الان زنده نبودم.. اين عکس تلخه ولي واقعيه، براي هوادارايي ميگم که ازايشون بت ساختن، بتي که به هييييچ مسلکي پابند نيس، ديگه کسي تو کامنتاي من حق نداره اسمي ازايشون بياره.آقاي حسني،، ميدونم دهنت بازميشه به هر تهمتي. اما من واگذارت ميکنم بخدا.. وخوشحالم که ديگه نميبينمت.فقط بدون چهل تا فايل صوتي دست من داري که مدتهاست حتي خودم گوشش ندادم... والسلام.

البته او يکساعت قبل از اين پست با انتشار عکس چند گل نوشته بود:

سلام،، عليرغم اين گلهاي قشنگ ميخوام حرفهاي تلخي بزنم. حرفهايي که ميدونم خودم وخانوادمو بيش ازهرکسي رنج ميده. اما افسوس که من ابدا اهل لاپوشوني نيستم..حيلي اينروزا تحت فشارم، واذيت شدم.دلگير نشيد حتي ازکامنتاي گاه به گاه شما، من ادعاي شجاعت نميکنم اما ديگه صبرم سراومده، بعد انتشار بي موقع عکسهاي بيهوده که مربوط به دوسال پيش بود،يا شنيدن حرفهاي نامربوط درباره خودم اززبان کسي که خودش بهتر از هرکسي ميدونه چقدددر دروغ ميگه وبراي رسيدن به هدفش حاضره هرحرفي بزنه حتي تهمت،بي آبرويي،،و سناريوهايي بنويسه که فقط خداو من وخودش ميدونيم و چقددر کثيف ودروغه... پست بعدي من حال خودمو بهم ميزنه،يکي دوبار بيشتر نگاش نکردم.اما من اين عکسو منتشر ميکنم تا هرکي دلش ميخواد قضاوت کنه که آيا من که عاشق زندگي،بچه،آينده،بودم وپراز شوق زندگي،،ميتونستم ادامه بدم؟

11067491 80562124