25441144005

رابرت داونی جونیور اخیرا در مصاحبه ای با خبرنگار معروف بریتانیایی ، کریشنان گرو مورتی درباره قسمت جدید فیلم « انتقام جویان » ، زمانی که با یک سوال درباره گذشته اش و رابطه با پدرش از او مواجه شد، محل گفتگو را به نشانه ناراحتی از این سوال ترک کرد.

شما می توانید ویدئوی این اتفاق را در ویدئوی زیر مشاهده نمائید.