46962232

پانزدهمین جشن حافظ سه‌شنبه 26 خرداد، با حضور همسران و فرزندان هنرمندان در تالار وزارت کشور برگزار شد.

شما می توانید تصاویر هنرمندان حاضر در این جشنواره را بر روی فرش قرمز مشاهده نمائید.

تصاویر : کافه سینما

04 copy copy

06

34pt 34t2t

00we00w0ewfe21

0ds00sdf153

2 3r2 2 2t4

2kjbk2

8we64f8w

10 2

18 copy

23r232r2r

23ق20ق02893

43 knl2

234r236r 46234r2 fd

filu34filu

sdhbjh34

wf 2384236d 84sd