15 1221 2434340142805

به تازگی عکسی در فضای مجازی منتشر شده است که شخصی بسیار شبیه به جورج کلونی را در مترو تهران نشان می دهد و شایعاتی در گروه های مجازی مبنی بر حضور وی در تهران را ایجاد کرده است. اما به نظر می رسد که این فرد تنها شبیه بازیگر هالیوودی باشد.