" رونالد نیم " کارگردان برجسته بریتانیایی در روز 16 ژوئن و در سن 99 سالگی در گذشت. " نیم " از جمله کارگردانان خوب بریتانیایی بود که افتخارات زیادی را کسب کرده بود . او در سال 1943 برای فیلم " یکی از هواپیماهای ما گم شده " کاندید دریافت اسکار بهترین جلوه های ویژه شد و سپس برای فیلم " برخورد کوتاه " کاندید دریافت اسکار بهترین فیلمنامه نویسی شد. و در آخرین کاندیداتوری اش برای اسکار، در سال 1948 توانست کاندید دریافت اسکار بهترین فیلمنامه نویسی برای فیلم " توقع زیاد " شود . روحش شاد و یادش گرامی باد.