20160711104023 15

یکی از بازدیدکنندگان شهر واتیکان با شباهت باورنکردنی یکی از چهره‌های نقاشی شده توسط رافائل با سیلوستر استالونه روبه رو شده است.

به گزارش مووی مگ به نقل از مهر، یکی از اشخاصی که در شاهکاری از رافائل ترسیم شده، شباهتی غیرقابل انکار با سیلوستر استالونه دارد.

یکی از دانشجویان هاروارد که با خانواده‌اش برای تعطیلات تابستانی به ایتالیا رفته بود با مشاهده این شباهت آن را رسانه‌ای کرده است.

این دانشجوی ۲۰ساله نوشته است: به محض این که آن نقاشی را دیدیم فهمیدیم چقدر شبیه استالونه است.

این فیلم که در بازگشت به آمریکا توسط این دانشجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به سرعت در شمار پربیننده‌ها قرار گرفته و تاکنون بیش از ۷۰۰هزار بار تماشا شده است.

نقاشی دیواری «کاردینال و فضایل کلامی» مربوط به سال ۱۵۱۱است و در یکی از اتاق‌های رافائل در واتیکان روی دیوار نقاشی شده است.

رافائل کار تزیین چهار اتاق در کاخ پاپ در واتیکان را برعهده داشت. این اتاق‌ها بعدا به «اتاق‌های رافائل» مشهور شدند.

رافائل از ۱۴۸۳تا ۱۵۲۰زندگی می‌کرد و این نقاشی را که یکی از چهره‌های آن شبیه استالونه است با همکاری لورنزو لوتو کشیده است.

ستر استالونه روبه رو شده است.

به گزارش مووی مگ به نقل از مهر، یکی از اشخاصی که در شاهکاری از رافائل ترسیم شده، شباهتی غیرقابل انکار با سیلوستر استالونه دارد.

یکی از دانشجویان هاروارد که با خانواده‌اش برای تعطیلات تابستانی به ایتالیا رفته بود با مشاهده این شباهت آن را رسانه‌ای کرده است.

این دانشجوی ۲۰ساله نوشته است: به محض این که آن نقاشی را دیدیم فهمیدیم چقدر شبیه استالونه است.

این فیلم که در بازگشت به آمریکا توسط این دانشجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به سرعت در شمار پربیننده‌ها قرار گرفته و تاکنون بیش از ۷۰۰هزار بار تماشا شده است.

2136378

نقاشی دیواری «کاردینال و فضایل کلامی» مربوط به سال ۱۵۱۱است و در یکی از اتاق‌های رافائل در واتیکان روی دیوار نقاشی شده است.

رافائل کار تزیین چهار اتاق در کاخ پاپ در واتیکان را برعهده داشت. این اتاق‌ها بعدا به «اتاق‌های رافائل» مشهور شدند.

رافائل از ۱۴۸۳تا ۱۵۲۰زندگی می‌کرد و این نقاشی را که یکی از چهره‌های آن شبیه استالونه است با همکاری لورنزو لوتو کشیده است.