117864455902484102a34

در حالی که دعواهای حقوقی جانی دپ و اَمبر هرد بر سر جدایی شان سوژه رسانه ها در ماه های اخیر شده، به تازگی ویدئویی تازه منتشر شده که بصورت مخفیانه توسط اَمبر هرد از جانی دپ گرفته شده است.

در این ویدئو به نظر می رسد جانی دپ تسلطی بر رفتارش ندارد و با حالی خشونت آمیز در آشپزخانه حرکت می کند. تلاش های اَمبر هرد برای آرام کردن وی نیز کار به جایی نمی برد.

شما می توانید این ویدئو را در سایت مووی مگ مشاهده نمائید :