20161222165714 13

زوج معروف هالیوود برای خوشحال کردن کودکان بیمار با لباس بابانوئل به دیدارشان رفتند.

اورلاندو بلوم ۳۹ ساله به همراه کیتی پری ۳۲ ساله با لباسهای بابانوئل به ملاقات کودکان بیمار یک بیمارستان در لس آنجلس رفتند و با عکس و هدایای مختلف آنها را شاد کردند.

1482391464179121 

1482391464179

JUN 21 Katy Perry and Or2311

JUN 23 Perry and231

JUN 21 Katy Pe211