شبکه سی ان ان، همکاری‌اش با بتی گریفین بازیگر را که تصویری از سر بریده ترامپ منتشر کرده بود؛ قطع کرد. گریفین، پس از انتشار این عکس نوشته بود که زیاده‌ روی کرده و از این اتفاق متاسف است.

photo 2017 06 2324436