بدترینهای The_Last_Airbender_Poster 2010

هرساله درست شب قبل از مراسم اسکار بدترینهای سال انتخاب میشوند و به انها جایزه تمشک طلایی تعلق میگرد. امسال نیز فیلم The Last Airbander به کارگردانی ام. نایت شیامالان توانست با کسب 5 تمشک طلایی افتخار دیگری برای شیامالان کسب کند !

بدترین فیلم

The Last Airbander

بدترین بازیگر  مرد

اشتون کچر Killers & Valentine's Day

بدترین بازیگر زن

سارا جسیکا پارکر ,  کیم کاترال , کریستن دیویس , سینتیا نیکسون S/x and The City2

بدترن بازیگر مکمل مرد

جکسون  راثبرن The Last Airbander & Twilight saga: Eclipse

بدترین بازیگر مکمل زن

جسیکا البا The Killer Inside Me & Little Fou/ers & Valentine's Day

بدترین فیلم بصورت 3بعدی

The Last Airbander

بدترین گروه بازیگری

مجموعه بازیگران S/x and The City 2

بدترین کارگردان

ام. نایت شیامالان The Last Airbander

بدترین فیلمنامه

The Last Airbender

بدترین فیلم بازسازی شده یا دنباله ای

S/x and The City2