از مدتها پیش شک و تردیدها و مشکلات زیادی در روابط دمی مور و اشتون کوچر وجود داشت که در نهایت باعث شد زندگی این زوجefefefef بعد از شش سال با شکست مواجه شود.

گزارش جدید حاکی از آن است که از مدتها پیش شک و تردیدها و مشکلات زیادی در روابط دمی مور و اشتون کوچر وجود داشت که در نهایت باعث شد زندگی این زوج بعد از شش سال با شکست مواجه شود.

مجله پیپل ادعا می کند که اختلاف سنی بسیار زیاد این زوج (۱۵سال) ، چشمهای منحرف و حریص اشتون ، شک و تردیدها و احساس ناامنی همیشگی دمی مور در نهایت باعث شد که روابط عاشقانه این زوج خراب شود .

یکی از دوستان این زوج گفت:"مدتها بود که ازدواج و روابط این زوج رو به زوال و در حال نابودی بود ."

"اشتون برای جدا شدن از دمی کاملا" آماده بود اما دلش می خواست دمی خودش به این ازدواج پایان دهد. اشتون او را دوست داشت اما نمی توانست با او زندگی کند."

"آنها از هم خسته و دلزده شده بودند . آن کسی که در این رابطه از اختلاف سنی زیاد رنج می برد اشتون نبود بلکه دمی بود."

" دمی مور با شک و تردیدها و سئوالات بی پایانش اشتون را دیوانه کرده بود."

پرتال آفتاب


ذره بین :  سوال من این هست که واقعاً « دمی مور » فکر می کرده که « آشتون کاتچر » به او وفادار مانده!؟

به جمع طرفداران مووی مگ در فیس بوک بپیوندید