34912754532923l2

لی یونگ آئه بازیگر یانگوم در صفحه شخصی خود با حادثه دیدگان زلزله اخیر همدردی کرد.

لی یونگ آئه نوشت: زلزله در ایران، زندگی بسیاری از مردم آسیب دیده و در معرض خطر قرار دارد... ایران زیبا به سرعت احیا خواهد شد... پیروز باشید. حال من خوش بود، اما اکنون پس از این حادثه احساس افسردگی می‌کنم.

yabdgfvn332