Meryl Streep223412323

در روزهای اخیر انتقادات فراوانی به مریل استریپ به جهت عدم افشاگری اقدامات هاروی واینستاین در زمان وقوع سلسله آزارهای جنسی بیان شده است.

حالا در خیابان های لس آنجلس پوسترهایی بر علیه مریل استریپ نصب شده که او را محکوم نموده و در آن ادعا شده که او از تمام این وقایع اطلاع داشته است.  

6luep6ap6c0cb293e01d8

streep poster h 2017