واقعیت مجازی - حلقه

ویدئویی جذاب و تماشایی از تکنولوزی « واقعیت مجازی » که توسط ARKit ساخته شده و در آن، شخصیت ترسناک مشهور سری فیلمهای « حلقه » اینبار بصورت واقعی از تلویزیون خارج می شود و به دنبال بیننده می آید!