تصاویری از گریم تام هاردی در نقش « آل کاپون » ، تبهکار مشهور تاریخ.

فیلم « Fonzo  » به کارگردانی جاش ترانک که به تازگی وارد مرحله پس از تولید شده، درباره آل کاپون، جنایتکار معروف تاریخ می باشد که حوادث گوناگونی را در زندگی پر فراز و نشیب اش به ثبت رسانده است.

به نظر می رسد تام هاردی با بازی در نقش آل کاپون، برای تصاحب اسکار دورخیز بلندی کرده است!

تصاویر را با هم ببینیم:

vv223car2pfn77

vv223car2pfnff

vv223car2pfnll

vv223car2pfnwww

vv223car2pfn