دوره هفتاد و پنجم جشنواره فیلم ونیز آغاز شده و سینماگران مطرح فراوانی در این جشنواره گرد هم آمده اند و تصاویر مختلفی در این رویداد مهم رقم زده اند.

در جدیدترین مورد، جولیان اشنایل ، کارگردان آمریکایی با ظاهری عجیب بر روی فرش قرمز جشنواره دیده شده است. او با شلوارک و یک پیرهن آستین کوتاه کثیف در مراسم فتوکال فیلمش دیده شده که توجه فراوانی را به خود جلب کرده است.

تصاویر او را ادامه ببینید :

6366027967803642231122

63660279678036422231122

636602796780364223112223

6366027967803642231122323

63660279678036422311223