آکوامن ( Aquaman )  جدیدترین فیلم اَبَرقهرمانی کمپانی دی است که امیدوار است بتواند به ناکامی های این کمپانی در رقابت با ساخته های مارول پایان ببخشد.

آکوامن

اینبار در بخش نگاه ویدئویی تصمیم گرفته ایم تا به این فیلم نگاهی انداخته و اطلاعاتی که باید پیش از اکران فیلم از آنها مطلع باشید را در اختیارتان قرار دهیم.

لازم به ذکر است که تمام ویدئوهایی که در این بخش قرار می گیرند با بررسی و بازبینی کامل منتشر می شوند.