کوین اسپیسی

در حالی که در یک سال گذشته اتهامات فراوان جنسی به کوین اسپیسی وارد شده، اما او همواره از طریق سخنگویش چنین اتهاماتی را تکذیب کرده است.

اما وی اخیراً در اقدامی غیرمنتظره، ویدئویی در یوتیوب منتشر کرده که طی آن، او در آشپزخانه و در کالبد شخصیت فرانک در سریال « خانه پوشالی » با مخاطبینش صحبت می کند و قصد دارد به آنها بگوید که اتهامات وارد شده به او حقیقت ندارد.

وی همچنین در بخشی از این ویدئو با اشاره به شخصیت فرانک از مخاطبینش می پرسد که آیا دیده اند که او در این سریال بمیرد؟!

گفته شده که دادگاه بررسی اتهامات کوین اسپیسی طی روزهای آتی برگزار خواهد شد تا وضعیت پرونده های آزار جنسی علیه این بازیگر بررسی شود.

نکته جالب درباره ویدئو اینجاست که کوین اسپیسی بازی فوق العاده ای در این ویدئوی چند دقیقه ای از خود ارائه داده است!