گریم فراوان و لباس های سنگین می تواند چهره واقعی بازیگران را در آثار تلویزیونی و سینمایی تغییر دهد.

به گزارش مووی مگ، بسیاری از بازیگران بارها اعلام کرده اند که از اینکه زیر گریم سنگین چهره پردازان قرار می گیرند احساس نارضایتی دارند و ترجیح می دهند تا در چنین شرایطی قرار نگیرند.

یکی از این موارد، سریال وایکینگ ها (Vikings) است که گریم بازیگران در آن بسیار مورد توجه بوده است.

در این مطلب تصاویر شخصیت های این سریال را در کنار تصاویر واقعی شان قرار داده ایم تا تغییرات فراوان آنها را ببینید.

1. Alexander Ludwig as Bjorn Lothbrok


2. Georgia Hirst as Torvi

2. Georgia Hirst as Torvi

3. Travis Fimmel as Ragnar Lothbrok

3. Travis Fimmel as Ragnar Lothbrok

4. Alex Høgh Andersen as Ivar

5. Clive Standen as Rollo

5. Clive Standen as Rollo

6. Peter Franzén as King Harald Finehair

5. Clive Standen as Rollo

7. Marco Ilsø as Hvitserk

7. Marco Ilsø as Hvitserk

8. Jennie Jacques as Judith

 8. Jennie Jacques as Judith

9. Maude Hirst as Helga

9. Maude Hirst as Helga

10. Alyssa Sutherland as Queen Aslaug

10. Alyssa Sutherland as Queen Aslaug

11. George Blagden as Athelstan

11. George Blagden as Athelstan

12. Jessalyn Gilsig as Siggy Haraldson

 12. Jessalyn Gilsig as Siggy Haraldson

13. Jasper Pääkkönen as Halfdan the Black

13. Jasper Pääkkönen as Halfdan the Black

14. Gustaf Skarsgård as Floki

14. Gustaf Skarsgård as Floki

15. Katheryn Winnick as Lagertha