امبر هرد

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت جانی دپ علیه نشریه انگلیسی Sun برگزار شد. پس از برگزاری این جلسه، امبر هرد هنگام خروج از دادگاه در مقابل دوربین خبرنگاران حاضر شد و به سخنرانی پرداخت.

در ادامه شما می توانید سخنرانی امبر هرد در مقابل دادگاه را با زیرنویس فارسی از سایت مووی مگ تماشا کنید:

 


خواندن مقالات زیر توسط مووی مگ پیشنهاد می شود :

ادعاهای امبر هرد در دادگاه درباره رابطه با ایلان ماسک و ادرار در تختخواب!

ادعای جدید امبر هرد / جانی دپ من را تهدید به مرگ کرد!

دروغ جدید امبر هرد افشا شد! / جانی دپ هرگز او را کتک نزده بود!

جانی دپ در اولین جلسه دادگاه روزنامه Sun: امبر هرد برای تفریح روی تختخواب مدفوع کرد!